Kristendommen er en af verdens største religioner, og den har en lang og interessant historie. Kristendommen har sine rødder i det første århundrede e.Kr., hvor en jødisk præst ved navn Jesus levede og virkede i Israel. Kristendommen udviklede sig fra Jesus’ liv og lære, og den spredte sig hurtigt ud i hele det Romerske Rige.
Kristendommen har igennem tiderne undergået mange forandringer. Den har udviklet sig på mange forskellige måder. I dag findes der mange forskellige kristne retninger, der hver især har deres egne tankesæt og traditioner. Du kan blandt andet læse om det i bogen Martyr.

Kristendommens oprindelse

Kristendommen har sine rødder i det første århundrede e.Kr. Her levede og virkede en jødisk præst ved navn Jesus i Israel. Jesus blev født i Betlehem, og han voksede op i Nazareth. Han var en af de mange jødiske lærde på sin tid, og han underviste i synagogen.
Jesus’ lære fik stor opmærksomhed, og han samlede et stort følge af tilhængere omkring sig. Disse tilhængere blev kaldt apostle, og de hjalp Jesus med at sprede hans budskab. Jesus blev fanget af de romerske myndigheder, og han blev dømt og korsfæstet.
Efter Jesus’ død oplevede hans disciple, at han var opstandet fra de døde, og de begyndte at sprede hans budskab om opstandelsen. Kristendommen udviklede sig fra Jesus’ liv og lære, og den spredte sig hurtigt ud i hele det Romerske Rige.

Kristendommens udvikling

Kristendommen har igennem tiderne undergået mange forandringer, og den har udviklet sig på mange forskellige måder. I dag findes der mange forskellige kristne retninger, der hver især har deres egne tankesæt og traditioner.
Kristendommen blev i løbet af de første århundreder et af de dominerende religiøse og kulturelle elementer i det Romerske Rige. Kristendommen blev imidlertid ikke alene udbredt i Romerriget, men også i de omkringliggende lande.
Kristendommen udviklede sig i løbet af de første århundreder af mange forskellige grunde. Der var både politiske, militære og religiøse årsager til, at kristendommen fik den udbredelse, den har i dag.

Kristendommen i dag

I dag findes der mange forskellige kristne retninger, der hver især har deres egne tankesæt og traditioner. De fleste kristne tilhører enten den katolske eller den ortodokse kirke, men der findes også mange andre kirker og grupperinger.
Kristendommen er fortsat en af verdens største religioner, og den har en stor indflydelse på verdenssamfundet. Kristendommen har dog ikke længere den samme magt og indflydelse, som den har haft i fortiden.