Handel med bolig er en alvorlig sag. Det er, med handel med boliger, ligesom med anden handel, et emne, som er belagt med jura og lovgivning, som skal sørge for at ingen kommer i klemme. Ofte er der store beløb på spil, så det er vigtigt at der er gennemsigtighed og tryghed i handlen for begge parter. Det kan være meget opslidende og dyrt, hvis eventuelle efterfølgende tvister må afgøres i retten. Dette bør for alt i verden undgås, da det ikke er i nogens interesse.

Et energimærke er lovpligtigt ved alle bolighandler med enkelte undtagelser. Visse fritidshuse er undtaget, men helårsboliger skal have udarbejdet energimærke, hvis de sættes til salg. Et energimærke giver køber og sælger et overblik over energiforbruget i boligen. Både hvad der bruges af el og det, der går til varme. Det skal udarbejdes af uvildige eksperter, og det er sælger, der bestiller det og forestår udgifterne i forbindelse med udarbejdelsen.

Vigtigt grundlag for beslutning

For køber er det vigtigt at have overblik over den fulde økonomi i boligen. En køber skal jo lægge budget sammen med sin bank, før vedkommende kan slå til og skrive under på en handel. Derfor har sælger også interesse i at få et energimærke på boligen.

Botjek er en virksomhed, som har eksperter til rådighed, som kan udarbejde et energimærke til din bolig, hvis du ønsker at sætte den til salg. Det er let at bestille energimærke fra Botjeks hjemmeside. Her findes en formular, som man udfylder og indsender. Inden for 24 timer bliver man så kontaktet, så der kan aftales tid for besøg.

Varmebudget og bud på forbedringer

Eksperten, der kommer og besigtiger boligen, udarbejder et overslag over den energimæssige økonomi i boligen. Hvis der er mulighed for forbedringer, så gives der forslag på disse, samt et overslag over, hvad det vil koste, og om det kan svare sig at gennemføre dem, i forhold til boligens nuværende værdi. Nyttig viden, hvis man er en interesseret køber. Når eksperterne har været på besøg, går der højst 48 timer før sælger har sit energimærke i hånden.