I virksomhedslivet er gode foredragsholdere afgørende for at få ny viden ind i virksomheden og etablere gode relationer imellem virksomheden og eksperterne i de forskellige felter. Med disse  fordele for øje er det vigtigt, at en foredragsholder har de rigtige kvaliteter og den rigtige erfaring til, at kunne bringe disse fordele ind i din virksomhed. Spørgsmålet er, hvad disse kvaliteter er.

I en undersøgelse der havde til formål at kortlægge de kvaliteter, der kendetegner en dygtig foredragsholder, fandt man frem til 28 forskellige kvaliteter. Vi deler de 10 vigtigste af disse kvaliteter her.

  1. Tillid. En foredragsholder skal være sikker på hvad han præsenterer, også selvom der måske reelt er huller i hans viden. Ofte er tilliden til foredragsholderen vigtigere end hans viden, da folk er nødt til at stole på ham, for at tage de ting han ved noget om seriøst.

 

  1. Klarhed. En foredragsholder skal være god til at præsentere de oplysninger, og bør efterlade publikum uden nogen tvivl omkring hvad det var han mente. Dette er grunden til, at det er vigtigt for enhver foredragsholder at undersøge, præcis hvad han præsentere, og forberede sig på spørgsmål, der måtte blive stillet til ham.

 

  1. Autoritet. En god foredragsholder bør udvise en vis autoritet. Han skal vide, hvordan man agerer som om man ejer lokalet, så alle deltagere lytter opmærksomt til ham, og deltager i enhver aktivitet, der præsenteres.

 

  1. Forståelighed. En god foredragsholder skal være forståelig for publikum. De skal helst være på samme bølgelængde og ikke tale forbi hinanden. Dette er faktisk en essentiel del af at lave en præsentation, da det ellers kan være et totalt spild af tid.

 

  1. Naturligt. En god foredragsholder bør være naturlig, og give indtryk af, at alt fra præsentationen, den talte såvel som en eventuel powerpoint, er poleret og professionel. Det er noget man finder ved de erfarne foredragsholdere.

 

  1. Troværdig. En god foredragsholder bør være troværdig på en måde, så han er overbevisende og troværdig over for sit publikum.

 

  1. Formidler både verbalt og ikke-verbalt. En god foredragsholder skal bruge de rigtige ord, og skal vise stærk tonalitet, volumen og tale med den rigtige hastighed. Han skulle også kunne fremhæve vigtige ord i sin tale. Han bør desuden have klar og tydelig kommunikation med sit kropssprog. Dette omfatter kropsbevægelser, kropsholdning og ansigtsudtryk.

 

  1. Animeret. En god præsentator bør bevæge sig på en sådan måde, at han fremstår livlig og begejstret for at holde sit foredrag. Der er mange forskellige slags personligheder i et publikum, og det er afgørende, at foredragsholderen kan underholde hver enkelt af dem for at undgå, at nogle af dem keder sig eller ikke fanger budskabet.

 

  1. Afslappet. En god foredragsholder bør være afslappet og vise, at han har det behageligt i den situation han befinder sig i. En afslappet person er hverken spændt eller ængstelig.

 

  1. Fokuseret. En god foredragsholder bør fokusere på det emne, der ligger for dagen. Uanset om han har problemer hjemme eller på arbejdspladsen, bør han lære at håndtere disse bekymringer og kunne skubbe dem til siden, så de ikke er tydelige når han præsenterer.