De fleste kommer uden tvivl til at nynne Anne Linnets gamle sang, når de hører titlen ?Barndommens Gade?. Men oprindeligt stammer titlen fra Tove Ditlevsen, som i 1942 skrev et digt med dette navn og året efter udgav den berømte roman, som bar samme titel. Hun er en af de mest kendte danske forfattere og ikke uden grund. Hendes forfatterskab er i en kaliber for sig.

Hvis du aldrig har kastet dig over Tove Ditlevsens tekster, så fortvivl ikke ? der er nemlig rigeligt at tage fat på. Mængden af tekster fra hendes hånd er på det nærmeste enorm, og indholdsmæssigt kommer hun også vidt omkring. Det gennemgående i hendes forfatterskab er en styrke og en stærk holdning til de emner, hun skildrer. Så kast dig ud i det og gå på opdagelse blandt de mange værker af Tove Ditlevsen.

En stærk rejse

Tove Ditlevsen voksede op med en tvivl på sig selv pga. en manglende følelse af kærlighed fra hendes forældre. Men trods denne usikkerhed formåede hun at bruge sine vilkår konstruktivt og havde modet til at skildre svære og kontroversielle emner som fx omsorgssvigt og fattigdom. Hun fokuserede på arbejderklassen og italesatte ting, som man ikke talte om i den tids Danmark. Med andre ord voksede hun sig stærk og valgte at bruge sit litterære talent til at råbe op om svære emner.

Fra barndommens gade til voksenlivets ulyksaligheder

Tove Ditlevsen tog som nævnt udgangspunkt i sin egen barndommens gade og startede sit forfatterskab med at fokusere på arbejderbarnet. Det litterære hovedmotiv var barnets traumatiske oplevelser, og hun udforskede, hvordan disse oplevelser trækker tråde helt op til voksenlivet og efterlader det voksne menneske med problemstillinger, som bunder i barndommens ar.

Senere i sit forfatterskab bevægede Tove Ditlevsen sig mere ind på voksenlivet og specifikt kvinden. Hun italesatte den traditionelle kvinderolle og satte spørgsmålstegn ved ægteskabet som kvindens bestemmelse. Hun forsøgte på sin vis at frigøre kvinden gennem sin litterære udforskning af kvindens rolle ? muligvis på baggrund af en følelse af selv at være mere kunstner end husmor. Nogle mener, at det var denne indre konflikt, der førte til hendes tragiske selvmord.